Palvelumme

SL-teollisuuspalvelu Oy

Elintarviketeollisuuden putkistojen hitsaus ja asennus

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tuo­te-, käyt­tö­hyö­dy­ke- ja kemi­kaa­li­put­kis­to­jen asen­nus ja hit­saus sekä hoi­to­ta­so­jen ja mui­den teräs­ra­ken­tei­den hit­saus. Teem­me myös put­kis­to­jen eris­tyk­siä ja laiteasennuksia.

Kaut­tam­me myös NDT-tarkastukset.

Yri­tyk­sem­me toi­mi­ti­lat sijait­se­vat Tuusu­las­sa, Hyry­läs­sä, mut­ta pro­jek­te­ja toteu­tam­me koko Suo­mes­sa ja myös Euroo­pas­sa. Ota siis yhteyt­tä rohkeasti.

Y-­tun­nus: 26862477

Hyasint­ti­ku­ja 5 c
04420 Jär­ven­pää

Ota yhteyttä

info@sl-­teollisuuspalvelu.fi

Lau­ri Neva­lai­nen
041 5342693

Samu­li Neva­lai­nen
040 5494426